Διαιτολογικό Γραφείο

Διαιτολογικό Γραφείο Nutrimed Κηφισιά

Ο Χώρος Μας

Στο διαιτολογικό μας γραφείο στην Κηφισιά συνδυάζεται η γνώση και η εκπαίδευση με τον πιο σύγχρονο διαιτολογικό εξοπλισμό.