Δια Ζώσης Συνεδρίες

Διαιτολογικό Γραφείο Nutrimed Κηφισιά

Δια Ζώσης Συνεδρίες

Οι δια ζώσης συνεδρίες πραγματοποιούνται στο χώρο μας στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσουμε και να διαχειριστούμε κατάλληλα τη διατροφική σας συμπεριφορά.

Κατά τη πρώτη μας επαφή, σας γνωρίζουμε με σκοπό να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο που σκέφτεστε, ζείτε, κινήστε και τελικά τρέφεστε. Στόχος μας είναι, να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στα πλαίσια του οποίου θα λάβετε τη βέλτιστη καθοδήγηση.

Οι επόμενες συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Διαιτολογικό Γραφείο Nutrimed Κηφισιά

Ροή Πρώτης Συνεδρίας

1. Πρώτη Γνωριμία

Γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και λαμβάνονται ορισμένα δημογραφικά στοιχεία.

2. Λήψη σύντομου ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού.

Καταγράφονται τυχόν φάρμακα ή συμπληρώματα που λαμβάνετε καθώς και ιατρικά ζητήματα που σας απασχολούν. Για το σκοπό αυτό, καλό είναι να έχετε μαζί σας αποτελέσματα εξετάσεων του τελευταίου έτους (π.χ. γενική αίματος, λειτουργία θυρεοειδούς, ορμονολογικός έλεγχος και όποια άλλη εξέταση κρίνετε χρήσιμη).

3. Λήψη ιστορικού σωματικού βάρους

Συζητάμε σχετικά με την πορεία του σωματικού σας βάρους μέχρι σήμερα, προηγούμενες προσπάθειες αλλαγής, σημεία που πήγαν καλά, εμπόδια και περιορισμούς.

4. Πραγματοποίηση μετρήσεων

Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις καθορίζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και μας διευκολύνουν στον από κοινού καθορισμό των στόχων σας. Στο γραφείο μας πραγματοποιείται ανάλυση της σύστασης του σώματος σας, όπως ακριβής μέτρηση βάρους και ύψους, προσδιορισμός λίπους και μυϊκής μάζας αλλά και κατανομή αυτών στο σώμα, προσδιορισμός οστικής μάζας, μέτρηση υγρών στους ιστούς, προσδιορισμός των ημερήσιων ενεργειακών αναγκών (βασικός μεταβολισμός), μέτρηση σπλαχνικού λίπους. Φυσικά ακολουθεί αναλυτική επεξήγηση των αποτελεσμάτων.

5. Λήψη εκτενούς διατροφικού ιστορικού

Συζητάμε διεξοδικά τη διατροφική σας συμπεριφορά, προτιμήσεις και αποστροφές σε τρόφιμα, τυχόν αλλεργίες, και λαμβάνουμε ανάκληση διαιτολογίου του προηγούμενου εικοσιτετραώρου. Μέσα από τη συζήτηση, αποτυπώνονται οι διατροφικές σας συνήθειες αλλά και το καθημερινό σας πρόγραμμα (εργασία, άθληση, κοινωνικοί έξοδοι). Παράλληλα, εντοπίζονται δυσλειτουργικές συμπεριφορές, τα αίτια αυτών καθώς και τα σημεία που χρειάζονται αλλαγές.

6. Σχεδιασμός προγράμματος διατροφής και στοχοθεσία

Στο σημείο αυτό σχεδιάζεται το πρόγραμμα διατροφής σας, το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Κατά τη δημιουργία του διατροφικού σας πλάνου, λαμβάνοντας υπόψιν όλες οι ιδιαίτερες συνθήκες της οικογένειας σας, της προσωπικής σας εργασίας και άσκησης. Για την καλύτερη διευκόλυνση σας, το διαιτολόγιο δίνει επιλογές και εναλλακτικές για κάθε περίσταση. Ολοκληρώνουμε τη συνεδρία μας, θέτοντας αρχικούς στόχους (μετρήσιμους και ρεαλιστικούς) σε επίπεδο διατροφής και φυσικής δραστηριότητας, με σκοπό να ξεκινήσει η αλλαγή της διατροφής σας με τα καλύτερα δυνατά εφόδια.

Διαιτολογικό Γραφείο Nutrimed Κηφισιά

Δομή Επόμενων Συνεδριών

1. Ζύγισμα ή/και ανάλυση σύστασης σώματος

2. Αξιολόγηση του βαθμού επιτυχίας των στόχων

3. Συζήτηση και διερεύνηση δυσκολιών ή προβλημάτων κατά την εφαρμογή του προγράμματος

4. Αναπροσαρμογή του διαιτολογίου σας

5. Καθορισμός νέων στόχων και προγραμματισμός επόμενης συνεδρίας